การตอบสนองของภูมิคุ้มกันต่อการติดเชื้อและโรค

ภาวะโลหิตจาง ซึ่งเป็นภาวะที่บุคคลขาดเซลล์เม็ดเลือดแดงที่โตเต็มที่พอที่จะนำออกซิเจนเข้าสู่ร่างกาย อาจเกิดจากการขาดธาตุเหล็กหรือการสูญเสียเลือด และสามารถสร้างการตอบสนองทางภูมิคุ้มกันที่แตกต่างกันในผู้ชาย เทียบกับผู้หญิง การรู้ว่าผู้หญิงมักมีแนวโน้มเป็นโรคโลหิตจางมากกว่าผู้ชายเนื่องจากการสูญเสียเลือดประจำเดือนหรือการตั้งครรภ์และการคลอดบุตร

การดูผลกระทบของโรคโลหิตจางในระบบภูมิคุ้มกันในสภาพแวดล้อมที่มีการควบคุมเป็นกุญแจสำคัญ ผู้หญิงโดยทั่วไปมีเซลล์เม็ดเลือดแดงที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะในการไหลเวียนโลหิตมากกว่าเพศชาย สาเหตุหลักประการหนึ่งที่ทำให้เซลล์เม็ดเลือดแดงที่ยังไม่เจริญเต็มที่อยู่ในกระแสเลือดคือภาวะโลหิตจาง โดยเฉพาะอย่างยิ่งสัดส่วนของเซลล์เหล่านี้ โรคโลหิตจางส่งผลให้เกิดการปราบปรามของระบบภูมิคุ้มกัน กลุ่มของ Elahi พบว่าผู้หญิงมีเซลล์เม็ดเลือดแดงที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะในการไหลเวียนโลหิตหลังรอบเดือนมากกว่าเดิม การค้นพบนี้ชี้ให้เห็นว่าระบบภูมิคุ้มกันของผู้หญิงอาจทำงานน้อยลงหลังมีประจำเดือนและมีโอกาสติดเชื้อเพิ่มขึ้น

© 2022 Health and Travel News | Theme: Storto by CrestaProject WordPress Themes.